Addi 930

PRODUKT INFORMASJON:

Produktnummer: L-3789
Liter:
20 LTR

Sterkt alkalisk, flytende skumrengjøringsmiddel for bruk innen næringsmiddelindustri.

Bruksanvisning

Kun til profesjonelt bruk.
Dosering i skumanlegg: 5 – 8 % Addi 930 (tilsvarer 4 – 6,5 liter Addi 930 fortynnet med vann til 100 liter).
1. Skrap og skyll vekk løst smuss.
2. Skumlegg og la skummet virke i 10 – 20 minutter avhengig av smussgrad. Unngå at skummet tørker på
flatene.
3. Spyl tilslutt med rent vann.

Egenskaper

Skummeevne: Skummer kraftig.
Oppløselighet: Fullstendig oppløselig i alle blandingsforhold.
pH: 14 (konsentrert), ca. 13,5 (5 % løsning)
Spesifikk vekt: ca. 1,24 kg/l.
Materialpåvirking: Bestemt med 5 % løsning av Addi 930 ved 20 °C med 12 timers virkningstid. Rustfritt
stål påvirkes ikke. Kobber korroderes svakt uten misfarging. Aluminium korroderes
meget kraftig med mattgrå misfarging.