ADDI 932

PRODUKT INFORMASJON:

Produktnummer: L-5175
Liter:
20KG, FAT, IBC

Sterkt alkalisk rengjøringsmiddel med hypokloritt. Svært godt egnet for rengjøring ved høy smussbelastning.

Bruksanvisning

Dosering i skumanlegg: 2 – 5 % Addi 932 (tilsvarer ca. 1,7 – 4,3 liter Addi 932 fortynnet med vann til 100 liter).

1. Skrap og skyll vekk løst smuss.
2. Skumlegg og la skummet virke i 10 – 15 minutter.
3. Skyll til slutt med rent vann.

Egenskaper

Skummeevne: Skummer kraftig.
Oppløselighet: Fullstendig oppløselig i alle blandingsforhold.
Spesifikk vekt: ca. 1,15 kg/I
Viskositet: ca. 10 mPas
pH: 14 (konsentrert), ca. 12,5 (3 % løsning)
Reaktivitet: Ved kontakt med syre utvikles giftig klorgass, ved kontakt med ammoniakk utvikles giftige gasser av kloraminer. Addi 932 korroderer lettmetaller under dannelse av hydrogengass som kan danne eksplosiv blanding med luft.
Korrosjon: Bestemt med 3 % løsning av Addi 932 ved 20 °C og 12 timers innvirkningstid. Rustfritt stål påvirkes ikke. Kobber korroderes ikke, men misfarges med rødlig farge. For aluminium blir det liten korrosjon ved praktisk bruk, men ved de anvendte forsøksbetingelsene benyttet i laboratoriet, korroderes aluminium kraftig.

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Lagres kjølig, men frostfritt og mørkt. Varme og sollys reduserer klorinnholdet. Bør brukes innen 1 år etter produksjon. Produkter lagret lengre enn 1 år, eller har stått oppbevart i varmt rom eller sollys vil ha redusert effekt.