PRODUKT INFORMASJON:

ProduktnummerL-0763 | L-0738 | L-7592
Forpakning:
28 KG |  220 KG | 1093 KG

Sterkt alkalisk ikke-skummende rengjøringsmiddel med hypokloritt. Velegnet til bløtlegging, samt fjerning av biofilm og krevende belegg.

Produkttype og bruksområde 

Sterkt, alkalisk, flytende rengjøringsmiddel med hypokloritt. Til generell rengjøring innen
næringsmiddelindustrien. 

Bruksanvisning

Rengjøring av problemobjekter:

1. Bruk 4 – 20 % Addi K oppløsning. 
2. Påfør løsningen med kost, svamp eller skumutstyr. La virke i 3 -15 minutter. 
3. Spyl til slutt med rent vann.

Egenskaper

Skummeevne: Skummer ikke.
Oppløselighet: Fullstendig oppløselig i alle blandingsforhold.
Spesifikk vekt: ca. 1,15 kg/I
Viskositet: ca. 6 mPas
pH: 14 (konsentrert), ca. 13 (4 % løsning)
Korrosjon: Bestemt med 4 % løsning Addi K ved 20 °C og 12 timers innvirkningstid. Rustfritt stålpåvirkes ikke. Kobber korroderes lite med rødbrun misfarging. For aluminium blir det liten korrosjon ved praktisk bruk, men ved de anvendte forsøksbetingelsene benyttet i laboratoriet, korroderes aluminium kraftig og mattes.

Reaktivitet: Ved blanding med syre og ammoniakkholdige forbindelser utvikles giftige gasser.
Kaliumhydroksid i Addi K korroderer aluminium under utvikling av hydrogengass som
kan danne eksplosiv gass ved blanding med luft. Ved ordinær rengjøring er
innvirkningstiden for kort til å gi noen gassutvikling.

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Lagres kjølig, men frostfritt og mørkt. Bør brukes innen ett år etter produksjon. Produkt som er lagret lenger
eller som har stått varmt og i sollys vil ha reduserer klorinnhold.