ADDI TIK-ET

PRODUKT INFORMASJON:

Produktnummer: L-5613
Liter:
20LTR

Alkalisk rengjøringsmiddel til fjerning av fett, olje, sot og lignende. Svært godt egnet til sanering etter brannskader.

Bruksområde

Brannsanering, Rengjøringsmiddel, Røykovnsvask

Produkttype og bruksområde

Alkalisk, flytende rengjøringsmiddel. Til fjerning av fett, olje, sot o.l. blant annet innenfor næringsmiddelindustrien. Også meget godt egnet til sanering etter brannskader.

Bruksanvisning

Addi Tik-Et doseres i løsning på 2 – 4 ml pr. liter vann (0,2 – 0,4 %) avhengig av smussbelastning og arbeidets karakter. Påfør løsningen enten manuelt eller ved å spraye løsningen på vaskeobjektet. Skyll til slutt med rent vann.

Egenskaper

Spesifikk vekt: ca. 1,05 kg/I pH: ca. 13,0 (konsentrert), ca. 8,5 (0,2 % løsning)
Materialpåvirkning: Rustfritt stål påvirkes ikke. Aluminium korroderes svakt med grå/brun misfarging.

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Bør brukes innen 5 år etter produksjon. Lagres kjølig og frostfritt.