PRODUKT INFORMASJON:

Produktnummer4500
Forpakning:
25 kg | 200 kg | 1000 kg

Clariant Antifrogen N er basert på monothylen glykol med et kokepunkt på 198°C. De kjemiske egenskapene holder seg stabile etter mange års bruk. Egner seg ikke til bruk i forbindelse med matvareproduksjon eller i farmasøytiske installasjoner.

Produkttype og bruksområde 

Antifrogen® N was developed for use as a heat transfer and refrigerating medium. Its antifreeze action is based on monoethylene glycol, which with its high boiling point of about 198 °C prevents loss by evaporation.
The frost resistance of the mixture does not change even after many years use, provided the Antifrogen® N concentration remains constant. Furthermore phase separation of Antifrogen® N/water mixtures does not occur.


PRODUCT FUNCTION

Corrosion inhibitor
Heat transfer fluids
APPLICATIONS
Heating & Cooling

Antifrogen N was developed for use as a heat transfer and refrigerating medium. Its antifreeze action is based on monoethylene glycol, which with its high boiling point of about 198 °C prevents loss by evaporation.

  • Hot water heating systems
  • Heat pump systems
  • Heat recovery systems
  • Refrigeration circuits
  • Gravity systems