Blåtind Adblue

PRODUKT INFORMASJON:

Produktnummer: FT707 – FT805
Liter:
210 ltr og 1000 ltr

AdBlue® fra Blåtind- for kjøretøy/maskiner som er utstyrt med SCR-teknologi for å redusere NOx-emisjoner/-utslipp. Inneholder: Høyverdig Urea og deionisert vann. Overholder ISO 22241 (22241-1; 22241-2; 22241-3) for å sikre kompatibilitet med kjøretøyets/ maskinens SCR-system. Bruksanvisning: Fylles i den dedikerte AdBlue®-tanken. Må IKKE fylles i dieseltanken. Hvis du er i tvil, vennligst konferer fabrikantens manual. Oppbevaring/lagring: Hold beholderen tett lukket. Unngå direkte solskinn og langvarig utsettelse for varme. Oppbevares mellom -5°C og 30°C. For holdbarhet se tabell og produksjonsdato (trykt på denne vare). AdBlue® er ikke klassifisert som farlig.