Climax K

PRODUKT INFORMASJON:

Produktnummer: L-4022 | L-4066 | L-6122
Liter:
20LTR, FAT, IBC

Sterkt alkalisk, flytende rengjøringsmiddel med hypokloritt til sirkulasjonsrengjøring i næringsmiddelindustrien

Bruksanvisning

1. Skyll anlegget med kaldt eller lunkent vann.
2. Sirkuler en 1- 3 % løsning av Climax K ved ca. 70 °C i 10 – 15 minutter.
3. Skyll med rent vann til alle vaskemiddelrester er skylt ut.
4. Desinfiser med hettvann eller kjemisk. Hettvann: sirkuler rent vann under oppvarming til returvannet holder 80 °C. La første del gå til sluk.

Lilleborg sine konsulenter bør kontaktes angående mest egnet vaskeprogram.

Egenskaper

Skummeevne: Skummer ikke.
Oppløselighet: Fullstendig oppløselig i vann i alle blandingsforhold.
Spesifikk vekt: ca. 1,12 kg/I Viskositet: ca. 5 mPas
pH: 14 (konsentrert), ca. 12 (1 % løsning)
Reaktivitet: Ved blanding med syre utvikles irriterende, giftig og korrosiv gass. NB! Blanding av selv små mengder produkt eller bruksløsning med sure oppløsninger kan danne klorgass, som kan korrodere selv rustfritt stål. Selv kortvarig påvirkning kan gi så store skader at utstyret ikke kan brukes. Ved blanding med ammoniakk holdige produkter utvikles irriterende og giftige gasser. Climax K korroderer lettmetaller under dannelse av hydrogengass som kan danne eksplosiv blanding med luft.
Korrosjon: Bestemt med 10 g Climax K pr. liter ved 70 °C og 12 timer virketid. Rustfritt stål påvirkes ikke. Produktet bør imidlertid ikke brukes i anlegg hvor tanken for vaskevann har egen oppvarming pga. svært lange kontakttider og høye temperaturer. Kobber korroderes ikke, men misfarges med brunskjær. Aluminium korroderes kraftig og misfarges.