Delladet VS2

PRODUKT INFORMASJON:

Produktnummer: L-7509348
Liter:
20LTR, FAT og IBC

Alkalisk flytende desinfeksjonsmiddel med rengjøringseffekt for bruk innen næringsmiddelindustrien. Delladet VS2 kan brukes til vask og desinfeksjon av kontrollpaneler, vekter og annet sensitivt utstyr.

  • Bredspektret desinfeksjonsmiddel
  • Høy rengjøringseffekt på oljer og inntørket smuss

Produkter erstatter Addiquat 321. Varenummer 4278 / 5017 / 3399

Produkttype og bruksområde

Alkalisk flytende desinfeksjonsmiddel med rengjøringseffekt for bruk innen næringsmiddelindustrien. Basert på kvartære ammoniumforbindelser. Delladet VS2 også kan brukes til vask og desinfeksjon av kontrollpaneler, vekter og annet sensitivt utstyr.

Egenskaper

• Bredspektret desinfeksjonsmiddel
• Høy rengjøringseffekt på oljer og inntørket smuss

Bruksanvisning

Forutsetningen for et tilfredsstillende resultat er at gjenstanden eller flaten som skal desinfiseres, er helt ren og fri for belegg. Dosering ved rengjøring bør være 1 – 2 % avhengig av smussmengden. Ved desinfeksjon anbefales det en dosering på 1 – 2 %. Bruksløsningen kan påføres med børste, svamp eller sprøyteutstyr. Virketid: 10 – 15 minutter.
Spyl tilslutt grundig med rent vann.
Bløtlegging: Mindre gjenstander kan med fordel legges i en oppløsning av Delladet i ca. 10-15 minutter før de skylles med rent vann.

Egenskaper

Skummeevne: Skummer
Spesifikk vekt: ca. 1,05 kg/I pH: ca. 11 (konsentrert), ca. 10,5 (1 % løsning)
Korrosjon: Rustfritt stål påvirkes ikke. Aluminium korroderes lite ved normal bruk.