Diverfoam Active VT70

PRODUKT INFORMASJON:

Produktnummer: L-7514854
Liter:
20LTR, FAT og IBC

Surt skummende desinfeksjonsmiddel til åpne overflater. Pereddiksyrebasert.

Desinfeksjonsmidler skal anvendes på forsvarlig vis. Les alltid merkeetiketten og produktopplysningene før bruk.

Bruksanvisning

Brukes etter at gjenstanden eller flaten som skal desinfiseres er rengjort og skylt. Dosering: 1,5 – 3 %. Bør brukes med kaldt vann. Unngå bruk av vann med temperatur over 50 °C; da dette gir sterk/ubehagelig lukt av eddik. Ved bruk med luftinjektor anbefales en konsentrasjon på 3 % for å få den riktige konsistens på skum. Skyll med bakteriologisk tilfredsstillende vann etter desinfeksjonen. Ved arbeidsdagens slutt kan man med fordel vente med desinfeksjonen til rett før produksjonen starter neste dag.

Som konsentrat må Diverfoam Active ikke komme i kontakt med annet materiale enn syrefast rustfritt stål eller plast (teflon, polyeten, polypropen). Bruk ikke gummislanger.

Egenskaper

Skummeevne: Skummer pH: ca. 1,5 (kons.), ca. 3 (1 % løsning), ca. 2 (10 % løsning)
Spesifikk vekt: ca. 1,07 kg/liter
Korrosjon: Bruksløsningen korroderer ikke rustfritt stål.
Reaktivitet: Produktet spaltes sakte til oksygen, eddiksyre og vann. Denne reaksjonen skjer raskere under innvirkning av lys eller varme. Kontakt med f. eks. jern eller kobber øker reaksjonshastigheten. Ved kontakt med organisk materiale, f. eks. klær, kan selvantennelse oppstå.

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Lagres frostfritt, men kjølig og mørkt. Holdes godt tillukket i originalemballasjen. Bør brukes innen ett år etter produksjon.