Diverfoam sms hd

PRODUKT INFORMASJON:

Produktnummer: L-7509265
Liter:
20LTR

Sterkt alkalisk, flytende skumrengjøringsmiddel til rengjøring av åpne flater og utstyr innen næringsmiddelindustrien. Skånsomt mot aluminium, uten silikat.

Bruksanvisning

Dosering i skumanlegg: 3 – 5 % Diverfoam SMS HD. Skrap og skyll vekk løst smuss.
Skumlegg og la skummet virke i 10 – 25 minutter.
Skyll avslutningsvis med rent vann.

Egenskaper

Skummeevne: Skummer kraftig.
Oppløselighet: Fullstendig oppløselig i alle blandingsforhold.
Spesifikk vekt: ca. 1,13 kg/Iiter
pH: ca. 13 (kons.), ca. 12 (1 % løsning)
Korrosjon: Bestemt med 8 % løsning av Diverfoam SMS HD ved 20 °C og 12 timers innvirkningstid. Rustfritt stål påvirkes ikke. Det blir ingen merkbar korrosjon av aluminium under praktisk bruk pga. kort innvirkningstid. Ved de anvendte forsøksbetingelsene i laboratoriet (12 timers innvirkningstid) blir det imidlertid kraftig korrosjon med noe misfarging.

Lagringsbetingelser og holdbarhet
Lagres frostfritt. Maksimum 2 års holdbarhet i ubrutt emballasje.