dowcal 200

PRODUKT INFORMASJON:

Produktnummer: 7208
Forpakning:
28KG | 230KG

Dowcal 100e er en varmeoverføringsvæske basert på etylenglykolog tilsatt korrosjonsinhibitorer og syrenøytraliserendefor maksimal levetid på væsken og anlegget. Dowcal 100e erstatter og er fullt blandbar med Dowcal 10.

Dowcal 100e brukes der det ikke er krav til giftighet. Dowcal 100 er merkepliktig og skal kasseres i henhold til sikkerhetsdatabladets anvisninger.

Etylenglykolbasert varmeoverføringsvæske med høy korrosjonsbeskyttelse. Forbedret ytelse og korrosjonsbeskyttelse. Passer til bruk ved minimum 20 % konsentrasjon for høye og lave temperaturer. Inneholder ikke amin, nitritt eller fosfat. Stabilt ved hardt vann, slik at det kan brukes sammen med lokal vannforsyning. Korrosjonsbeskyttelse for både aluminium og andre metaller og legeringer. Utvidet levetid for væsken – mer enn 20 år i systemer som blir riktig vedlikeholdt.

Tekniske data

  • Forpakningsstørrelser: 1 Stk
  • Type: DOWCAL 100e
  • Volum: 25 l
  • Arbeidstemperatur: -50-170 °C
  • Vekt: 28 kg