PRODUKT INFORMASJON:

Produktnummer
Liter:
25 KG / 220 KG FAT / 1000 KG IBC

DOWCAL* N varmeoverføringsvæske er en propylenglykolbasert væske som har lav akutt oral toksisitet og brukes mye til å trykke frysepunkter i mat- og drikkebehandling og i andre bruksområder. Tilgjengelig bare i Europa, den har en spesielt formulert korrosjonsinhibitorpakke. Anbefalt bruk temperaturområde: -45 °C til 120 °C

Viktige egenskaper ved DOWCAL N Væske: • Bedre frysebeskyttelse • Bedre korrosjonsbeskyttelse i varme og kalde systemer • FDA-godkjent trygt tilsetningsstoff • Kompatibel med vanlige elastomerer • Lang levetid og lave vedlikeholdskostnader • Større kostnadseffektivitet • Lav akutt oral toksisitet.

Applikasjon • Nedkjøling av flytende næringsmidler/drikker • Kjøling ved gjæringsprosesser • Emballering av drikker med kullsyre • Innfrysing ved neddykking av emballerte næringsmidler • Avising av kjøleribber i kjøleanlegg • Avising av transportruller og transportbånd

Blandbarhet Dowcal N skal blandes med avionisert eller avmineralisert vann, og skal ikke blandes med andre industriglykoler på markedet. Univar Solutions kan tilby ferdig blandet bruksløsning etter behov. All håndtering av Dowcal N er da i henhold til GMP (good manufacturing practise).