EnduroHypo

PRODUKT INFORMASJON:

Produktnummer: L-7009 | L-7010 | L-7011
Liter:
20LTR, FAT og IBC

Sterkt alkalisk rengjøringsmiddel med hypokloritt. Svært god på fjerning av fett-, protein- og karbohydratholdig smuss. Danner en skumgel-film med svært god fukteevne etter påføring.

Produkttype og bruksområde

Sterkt alkalisk, hypoklorittholdig rengjøringsmiddel velegnet for fjerning av protein-, fett og karbohydratholdig smuss i næringsmiddelindustrien. Danner en skumgel-film med svært god festeevne etter påføring.

Bruksanvisning

Bruk skumdyse ved påføring. Juster lufttrykk i påføringsanlegg til ca. 3,7 bar for å sikre riktig skumkvalitet. Dosering i skumanlegg: 3 – 6 % EnduroHypo avhengig av smusstype.

1. Skrap og spyl vekk løst smuss.
2. Påfør skumrengjøringsmiddelet på alle aktuelle flater og la det få virke i 6-8 minutter før man starter avspyling. Ved rengjøring av vertikale flater, påfør nedenfra og opp. Unngå at skumgelen tørker på flatene.
3. Spyl avslutningsvis med rent vann.

Egenskaper

Oppløselighet: Fullstendig oppløselig i alle blandingsforhold.
Spesifikk vekt: ca. 1,21 kg/I pH: ca. 14 (konsentrert), ca. 12 (1 % løsning)
Reaktivitet: Ved blanding med syre eller ammoniakkholdige produkter utvikles irriterende og giftige gasser. EnduroHypo korroderer lettmetaller under dannelse av hydrogengass som kan danne eksplosiv blanding med luft.
Korrosjon: Rustfritt stål påvirkes ikke. Kan forårsake korrodering på aluminium, lettmetaller og galvaniserte overflater.

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Produktet anbefales lagret i romtemperatur ca. 20°C, og skal ikke oppbevares i temperaturer under 4°C. Produktet bør heller ikke oppbevares mellom 4-15°C lenger enn 1 døgn! Dette kan gi problemer med utfelling i produktet. Varme og sollys reduserer klorinnholdet. Bør brukes innen et år etter produksjon. Produkt som er lagret lenge eller har stått varmt og i sollys, vil ha redusert effekt.