Ferro-bet Rust-Bort

PRODUKT INFORMASJON:

Produktnummer: 260010, 260011, 230012, 260013, 260014
Forpakning: 1 LTR, 5 LTR,
25 LTR, 200 LTR og 1000 LTR

Ferro-Bet Rustvask Rust Bort er et kraftig rengjøringsmiddel som fjerner overflaterust som rustflekker, rustpartikler og rustrender på behandlet eller ubehandlet overflate, også på betong.  Dette er kanskje et av de mest allsidige rengjøringsprodukt på markedet som kan brukes til det utrolige, selv om det egentlig ble utviklet for fjerning av rustavrendinger på skip

Ferro-bet Rust-Bort kan brukes til alt fra fjerning av små rustuttredelser etter steinsprut. (Må etterbehandles), vasking av de umuligste urenheter, vasking av aluminium før maling/lakkering. Rensing av aluminiums felger (fantastisk som felgrens), fjerning av blåmann (blåved, svartsopp, blågeit) på treverk, rengjøring av betong med rustrenner etc. etc.

Dessuten renser/vasker den gelcoat MEGET bra! Dette bør prøves i forbindelse med vårrengjøringen før du polerer båten!

Eksempel på bruksområde for Ferro-Bet Rustvask Rust-bort:

  • Fjerning av kalkutslag på mur.
  • Fjerning av rustrender i toalett
  • Fjerne rustflekker på fliser og skifer
  • Bleke trevirke
  • Klargjøring av prefabrikerte skipsskrog
  • Fjerning av overflaterust på syrefast og galvanisert metall
  • Fjerning av rustflekker på tøy (siste utvei, da behandlingen kan være skadelig for noen typer fibre).
  • Dra ut kvae i gammelt trevirke
  • Fjerning av rust på verktøy og f.eks postkasser
  • Gir økt motstandsdyktighet mot ny rustdannelse gjennom fosfatering av overflaten.

Test alltid produktet først på et lite synlig område for å se om flaten tåler produktet. Ikke ta unødige sjanser, det kan bli dyrt.

Unngå søl/avrenning på glass eller plast. Skyll evt. omgående med vann. Har rusten festet seg, gjentas prosessen, samtidig som man bearbeider overflaten med en stiv kost i ca. 5 min.

Produktet het tidligere Ferro-Bet Rustvask. Selv om navnet er nytt, er innholdet det samme som ble lansert i 1955.

N.B! Husk Rustvask Rust-Bort er et kjemikalie, så det skal brukes med omhu! Bruk beskyttelse hvis behov, slik at du beskytter hud, øyne og innånding.

Ferro-Bet Rustvask kan tynnes med opp til 10 deler vann.