addi 928

PRODUKT INFORMASJON:

ProduktnummerL-0646 | L-6477
Forpakning:
 29 KG | IBC 1064 KG

Sterkt alkalisk middel uten hypokloritt..

Produkttype og bruksområde

Sterkt alkalisk skumrengjøringsmiddel. Til skumrengjøring av åpne flater og utstyr i næringsmiddelindustrien.

Bruksanvisning

Dosering i Addi skumanlegg: 4 – 10% Addi 928
1. Skrap og skyll vekk løst smuss.
2. Skumlegg og la skummet virke i 10 – 20 minutter. Unngå at skummet tørker på flatene.
3. Skyll tilslutt med rent vann.

Egenskaper

Skummeevne: Skummer kraftig.
Oppløselighet: Fullstendig oppløselig i alle blandingsforhold.
Spesifikk vekt: ca. 1,12 kg/I
pH: 14 (konsentrert), ca. 13 (5 % løsning)
Korrosjon: Bestemt med 5 % løsning av Addi 928 ved 20 °C og 12 timers innvirkningstid.
Rustfritt stål påvirkes ikke. Kobber korroderes middels med noe mørkere misfarging.
Aluminium korroderes meget svakt under praktisk bruk pga. kort innvirkningstid og
fornyelse av oksidsjiktet mellom hver rengjøring. Med de anvendte forsøksbetingelser i
laboratoriet med 12 timers innvirkningstid blir det imidlertid kraftig korrosjon med
gråbrun misfarging.

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Lagres frostfritt. Bør brukes innen 5 år etter produksjon.