PRODUKT INFORMASJON:

Produktnummer

Halvmaske Moldex 7000 easylock® er en lett og brukervennlig maske med maskekropp produsert i hudvennlig og mykt termoplastmateriale (TPE) for komfortabel og god tetning mot ansiktet. Masken er svært enkel å rengjøre og har god holdbarhet. Det nyutviklede hodebåndets spesielle utforming sørger for at masken er svært enkel å tilpasse og sitter optimalt uansett hodeform. Hodebåndet har dropdown-fuksjon sånn at masken kan henge rundt halsen når man har en pause.

Masken har myk og bred tetningskant og den lave vekten gjør dette til en svært god maske. Det er lett å skifte filtrene og rengjøre masken etter bruk. For å oppnå fullstendig beskyttelse i forbindelse med arbeid som avgir aerosoler (gass, damp), må både gassfilteret og partikkelfilteret (støvfilter) benyttes.

Moldex halvmaske bruker Moldex sitt Easylock® filtersystem, som oppfyller filtermetningstesten Dolomit (D). Husk å kjøpe med filter til masken!

Skal du gjøre en oppmerking med merkespray, anbefaler vi bruk av Moldex halvmaske.

Bruk av halvmaske Moldex 7000 easylock® åndedrettsvern

Dette åndedrettsvernet leverer ikke oksygen. Masken skal kun brukes i tilstrekkelig ventilerte rom i Max 3 timer. Åndedrettsvernet må byttes ut dersom masken er skadet, pustemotstanden blir for høy eller man opplever svimmelhet eller utmattelse. 

Montere/ skifte ut gassfilterpatronene og partikkelfiltrene

Før et nytt filter settes inn, må maskens tetningskant kontrolleres for tilsmussing og skader. Sett det nye filteret på bajonettlåsen på maskedelen og drei i urviserens retning til anslag. Det brukte filteret dreies mot urviseren til anslag og fjernes. Det skal kun brukes filtre fra originalemballasjen, der lagringstiden ikke er overskredet. Skadede filtre skal ikke brukes. Allerede åpnede filtre, eller filtre som allerede er i bruk, skal kun brukes ytterligere 6 måneder. Datoen, da gassfiltrene ble skiftet, kan noteres på originalemballasjen.

Filterenes levetid

Dersom man under bruken merker lukt av gass eller damper, er gassfiltrene oppbrukt og må skiftes ut (men senest innen 6 måneder etter at originalemballasjen ble åpnet). Partikkelfilteret må skiftes ut når pustemotstanden stiger sterkt. Filtrene må alltid skiftes ut parvis. Utløpsdatoen (use-by-date) må overholdes.