PRODUKT INFORMASJON:

Produktnummer
Forpakning:
 25 ltr | 200 ltr | 1000 ltr

Wellbore cleaning, removal of BSS (Black Sticky Stuff), Cleaning of water injection wells, removal of pipe dope.

HOCNF/Offshoreapproved

Produktbeskrivelse

Et vannbasert rengjøringsprodukt som inneholder overflateaktive stoffer og naturlige mikrober som omdanner hydrokarboner til ufarlige biprodukter, hovedsakelig karbondioksid og vann. Mikrobene er helt ufarlige.

Produktet er biologisk nedbrytbart og et miljømessig foretrukket industrielt rengjøringsmiddel. Produktet er ikke korroderende, og inneholder ikke sitruskomponenter.

Bruksområde

Produktet er et effektivt og universalt rengjøringsprodukt som brukes til å fjerne organiske avleiringer i tanker og rør, fjerner oljeflekker og er en effektiv luktfjerner. Produktet brukes også til innvendig vask av drikkevannstanker på skip og oljeinstallasjoner.

Produktet fjerner skitt, biofilm og ulike typer avleiringer, foruten uorganisk scale. Pureclean Power er også effektiv til generell vask av drikkevanntanker eller ved diesel søl i tanker, og fjerner både lukt og smak fra systemet.

Miljøegenskaper

Pureclean Power er registrert i NEMS og CEFAS, og produktet er miljøklassifisert som gul Y1 for bruk på norsk sokkel (HOCNF).

Anbefalt dosering

Pureclean Power kan tynnes ut til bruksløsning i vann, som bør holde en temperatur under 40 oC for å ikke ta knekken på mikrobene i produktet.

Følgende doseringer anbefales:

Olje/diesel/bensin/fett: 1:1
Oljeflekkfjerning: 1:3
Høytrykksspyling: 1:10
Vask av vanntank/luktkontroll: 1:10

Fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand: Flytende
Farge: Blå
Lukt: Lett søtlig
pH: 5 – 7
Tetthet: 0,99 – 1,04 kg/l
Frysepunkt: < 0 oC
Løselighet: Løselig i vann