PRODUKT INFORMASJON:

Produktnummer
Forpakning:
 25 ltr | 200 ltr | 1000 ltr

Pureclean Tankcleaner – Cleaning of drinking water tanks on vessel and offshore installations

HOCNF/Offshoreapproved

Produktbeskrivelse

Et vannbasert rengjøringsprodukt som inneholder overflateaktive stoffer og naturlige mikrober som omdanner hydrokarboner til ufarlige biprodukter, hovedsakelig karbondioksid og vann. Mikrobene er helt ufarlige.

Produktet er biologisk nedbrytbart og et miljømessig foretrukket industrielt rengjøringsmiddel. Produktet er ikke korroderende, inneholder ikke sitruskomponenter.

Bruksområde

Produktet er et effektiv universal rengjøringsprodukt som brukes til å fjerne organiske avleiringer i tanker og rør, fjerner oljeflekker og er en effektiv luktfjerner. Produktet brukes til innvendig vask av drikkevannstanker på skip og oljeinstallasjoner.

Effektiv til generell vask av drikkevanntanker eller ved diesel søl i tanker som for eksempel i bobiler eller småbåter. Produktet fjerner skitt og ulike type avleiringer utenom uorganisk scale. Produktet fjerner biofilm.

Bruksanvisning og dosering

Produktet kan påføres/brukes med mopp, lavtrykkspumpe og høytrykkspylere. Skrubb med kost eller lignende slik at mikrobene kan bryte ned olje-/ fettholdig forurensing. Olje-innholdet i en vann/olje blanding må være mindre enn 20%. Etter rensing må væsken spyles bort med vann.

Dosering Pureclean Tankcleaner og vann:
Olje/diesel/bensin/fett: 1:1. Oljeflekkfjerning: 1:3.
Høytrykksspyling: 1:10. Lettere vask/Luktkontroll: 1:30.
Doseringsvannet må være under 40ºC.

Rensing av vanntanker:
Pureclean Tankcleaner 1:10. Fyll tanken og la det virke i 10-15
minutter. Sørg for å få sirkulasjon i tanken. Tøm og gjenta behandlingen. Skyll til slutt tanken med vann. Er tanken forurenset av kjemikalier, diesel eller annet bør tanken flushes med Pureclean Tankcleaner i konsentrert form. Etterskyll godt med vann.