Ferro-Bet-Rustomvandler-og-Primer

PRODUKT INFORMASJON:

Produktnummer21600
Forpakning:
 2,5 L

Legges direkte på rust. Stopper videre rusting, og omdanner rust til organisk masse. Fortrenger fuktigheten. Alt i en operasjon. Mangedobler varigheten. Dette produktet er det som tidligere het Rustkiller.