PRODUKT INFORMASJON:

ProduktnummerL-3503
Forpakning:
 14 KG

Sterk sur, fosforsyrebasert rustfjerner. Fjerner også fett og oljesøl. Optimal på alle overflater, også malte.

Produkttype

Kraftig surt middel til fjerning av rust og kalkavleiringer. Titan RustBuster fjerner rust selv etter
lang tids rustangrep, og gjør overflater rene før maling eller annen behandling. Titan
RustBuster kommer også til og rengjør overflaten for rust under fett og olje på en effektiv måte.

Bruksanvisning

Skrap først vekk løse biter og gjør overflaten så ren som mulig.
Doseres i løsning opp til 50 % avhengig av smussbelastning og arbeidets karakter. Påfør
løsningen manuelt eller ved å spraye den på objektet. Sørg for å dekke hele overflaten godt.
La produktet virke til ønsket resultat, eventuelt bruk Vikan vaskebørste i tillegg for å korte ned
virketiden og øke effekten.
Produktet virker umiddelbart, men ved dype rustflekker anbefales virketid opp til 20 minutter
eller produktet har tørket inn.
Skyll godt av etter ønsket resultat med rent vann.
Bruk anbefalt verneutstyr ved påføring.

Egenskaper

Oppløselighet: Fullstendig oppløselig i alle blandingsforhold.
Spesifikk vekt: ca. 1,5 kg/I
pH: 0 (ufortynnet), ca. 0,2 (50% løsning)
Korrosjon: Rustfritt stål påvirkes ikke. Aluminium korroderes noe og
mattes.

Lagring/ Holdbarhet

God holdbarhet ved kjølig, men frostfri lagring i ubrutt emballasje.
Lagres adskilt fra klorholdige produkter.