PRODUKT INFORMASJON:

ProduktnummerL-5636 | L-3618 | L-1135
Forpakning:
 30 KG |  240 KG | 1135 KG

Sterkt alkalisk, bredspektrert og veldokumentert desinfeksjonsmiddel med hypokloritt. Godkjent for behandling av drikkevann.

Desinfeksjonsmidler skal anvendes på forsvarlig vis. Les alltid merkeetiketten og produktopplysningene før bruk.

Produkttype og bruksområde

Sterkt alkalisk flytende desinfeksjonsmiddel med natriumhypokloritt. Benyttes til desinfeksjon i
næringsmiddelindustrien og til behandling av inntaks- og avløpsvann. Godkjent av Mattilsynet til behandling
av drikkevann.
Desinfeksjonsmidler skal anvendes på forsvarlig vis. Les alltid merkeetiketten og
produktopplysningene før bruk.

Bruksanvisning

• Gjenstander/ flater: Godt rengjorte gjenstander/ flater desinfiseres med 0,5 – 1 % Titan Hypo (tilsvarer
ca. 650 – 1300 ppm aktivt klor). Virketid: 5 – 10 minutter.
• Flaskeskyllemaskiner: Blandes direkte med vann eller tilsettes gjennom doseringsanlegg. Dosering: 30 –
100 gram per 1000 liter vann (tilsvarer 4 – 13 ppm aktivt klor).
• Behandling av avløpsvann: Doseres direkte inn i avløpsvann i en konsentrasjon på minimum 0,05 %
(tilsvarer ca. 65 ppm aktivt klor).
• Behandling av drikkevann: Titan Hypo tilsettes vannet til konsentrasjon av aktivt klor på 0,5 mg/l oppnås.
Fritt klor over 0,05 mg/l etter minst 30 minutters kontakttid gir normalt en tilfredsstillende hygienisk
barriere mot bakterier og virus. Maks tillatte dosering er 5 mg/l.

Egenskaper

Oppløselighet: Fullstendig oppløselig i alle blandingsforhold
Skummeevne: Skummer ikke
Spesifikk vekt: ca. 1,2 kg/l
pH: ca. 13,5 (konsentrert), ca. 11 (1 % løsning)
Viskositet: ca. 5 mPa·s
Reaktivitet: Ved blanding med syre eller ammoniakkholdige produkter utvikles irriterende og giftige
gasser.
Korrosjon: Bestemt med 0,5 % Titan Hypo ved 20 °C og 12 timers kontakttid.
Rustfritt stål påvirkes ikke, men Titan Hypo vil ved lang kontakttid kunne virke korroderende
grunnet innhold av klorid (NaCl). Korrosjonsfaren øker ved temperaturer over 50 °C. Kobber
korroderes meget svakt, men misfarges. Aluminium korroderes kraftig med gråbrun
misfarging.

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Lagres kjølig, frostfritt og mørkt. Varme og sollys reduserer innholdet av aktivt klor. Bør brukes innen et år
etter produksjon. Produkter som har vært lagret lengre enn dette, eller som har stått varmt eller i sollys, vil
ha redusert effekt.

BRUKERINFORMASJON NORSK (PDF)

SIKKERHETSDATABLAD