You are currently viewing Gamazyme Fresh – Den nye og forbedrede løsningen for luktkontroll

Gamazyme Fresh – Den nye og forbedrede løsningen for luktkontroll

Ønsker du en kraftig og effektiv måte å kontrollere og eliminere dårlig lukt på? Da trenger du ikke lete lenger. Ålesund Supply tilbyr Gamazyme Fresh, den nyeste og forbedrede tilnærmingen innen luktkontrollteknologi. La oss utforske hva Gamazyme Fresh er og hvordan det brukes.

Gamazyme Fresh fra Unitor™ representerer det siste innen luktkontrollteknologi. Det gir en grundig og effektiv rengjøring gjennom probiotisk aktivitet. Etter å ha eliminert lukten, brytes de luktfremkallende forbindelsene ned av bakteriestammene. Gamazyme Fresh fremmer en behagelig sitrusduft.

Gamazyme Fresh gir en kraftig kombinasjon av en raskvirkende nøytraliserende agent for umiddelbar lindring av lukt, samt tilpassede bakterier for nedbrytning av organiske forbindelser. Denne kombinasjonen er effektiv for å eliminere dårlig lukt ved å angripe og bryte ned den organiske kilden til lukten, samtidig som den etterlater seg en behagelig sitrusduft.

Firetrinns virkning:

 1. Sitrusduft for rask handling.
 2. Binding for å fange opp lukt.
 3. Rengjøring ved nedbrytning av organiske forbindelser.
 4. Akselerert mikrobiell nedbrytning.

Gamazyme Fresh fra Unitor™ er en spesialisert bakterieformulering designet for å eliminere dårlig lukt som finnes i søppel- og avfallssamlingsområder, toaletter, kjøkkenområder, osv.

Funksjoner:

 • Vannbasert frisk sitrus/ sitron luktontroll
 • Raskvirkende og miljøvennlig luktcontroller med effektive mikrober for dyp rengjøring
 • Tilgjengelig i praktiske og brukervennlige 1 liters flasker

Fordeler:

 • Nøytraliserer og eliminerer raskt lukt uten å stole på bruk av luktmaskering eller farlige kjemiske oksidasjonsmidler
 • Forbedrer aktiviteten til naturlige bakterier, noe som resulterer i høyere nedbrytningshastighet
 • Fjerner lukt fra søppel- og avfallssamlingsområder, toaletter, kjøkkenområder, osv.
 • Rask og langvarig effekt
 • Ny og forbedret formulering med sitrusduft

Bruksanvisning: Dosering: Påfør Gamazyme Fresh direkte på overflaten. Spray noen ganger ekstra for å sikre god dekning av området.

Med Gamazyme Fresh fra Ålesund Supply kan du være trygg på en kraftig og effektiv luktkontroll-løsning uten behov for luktmaskering eller farlige kjemikalier. Oppnå en frisk og behagelig atmosfære i områder som søppel- og avfallssamlingsområder, toaletter og kjøkken med Gamazyme Fresh.

You are currently viewing Gamazyme Fresh 12×1 LTR

Gamazyme Fresh 12×1 LTR

Gamazyme Fresh

PRODUKT INFORMASJON:

Produktnummer: 743189
Liter:
12×1 LTR

Unitor™ Gamazyme™ Fresh is the latest new improved approach in odour control technology. It provides deep and effective cleaning through probiotic activity. After odour elimination, the odour-causing compounds are biodegraded by the bacteria strains. Gamazyme Fresh promotes a pleasant citrus smell.

Product information

Unitor™ Gamazyme™ Fresh provides a powerful combination of a fast-acting neutraliser for immediate odour relief, and adapted bacteria for degradation of organic compounds.

Unitor™ Gamazyme™ Fresh eradicates odours by attacking and degrading the organic source of the odour, leaving behind a citrus scent.

4 way action:

 1. Citrus Fragrance for rapid action.
 2. Binding for capturing odour.
 3. Cleaning action by organic breakdown.
 4. Accelerated microbial degradation.

Unitor™ Gamazyme™ Fresh is a specialised bacterial formulation designed to eliminate bad odour found in garbage and waste collection areas, rest rooms, galleys, etc.

Features

 • Water based fresh citrus/lemon odour control
 • Fast-acting environmentally friendly odour controller with the effectiveness of deep cleaning microbes
 • Available in easy to use and convenient 1 Ltr bottles

Benefits

 • Rapidly neutralises and eliminates odours without relying on the use of odour masking or hazardous chemical oxidisers
 • Enhances the activity of the natural bacteria, resulting in higher rates of degradation
 • Removes odours from garbage and waste collection areas, rest rooms, galleys, etc.
 • Rapid and long lasting term effect
 • NEW improved formulation with citrus fragrance

Specification

Directions for use

Dosing method
Apply Unitor™ Gamazyme™ Fresh neat for the applications. Spray a few times more to get better surface coverage.